II etap konsultacji w sprawie Studium

Od początku tego miesiąca trwa II etap konsultacji społecznych w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra, w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18).

Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

II etap dotyczy przedstawienia wstępnego projektu studium.

  • 09.02.2022 r. godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców sołectwa Dobra i Grzepnica odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra,
  • 10.02.2022 r. godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców sołectwa Buk i Łęgi odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Buku, Buk 42, 72-003 Dobra,
  • 11.02.2022 r. godz. 17.00 – spotkanie dla mieszkańców sołectwa Rzędziny i Stolec, odbędzie się w Klubie w Rzędzinach, ul. Rzędziny 19, 72-003 Dobra.

Na spotkaniach będzie możliwość zapoznania się ze wstępnym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zebrania opinii i wniosków do powstającego projektu Studium.

 

Spotkania prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku wprowadzenia kolejnych obostrzeń dotyczących organizacji spotkań o charakterze publicznym, w związku z epidemią COVID-19, terminy spotkań mogą ulec zmianie bądź spotkania te mogą być odwołane. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.dobraszczecinska.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

 

 

Po tych spotkaniach mieszkańcy będą mogli jeszcze składać swoje uwagi, do końca lutego.

Składanie uwag

Po poznaniu wstępnego projektu od 14 lutego do końca tego miesiąca można składać swoje uwagi. 

Pisemnie:

Urząd Gminy Dobra,

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

 

Osobiście:

Urząd Gminy Dobra,

Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy

ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Tylko proszę pamiętać, iż Urząd Gminy Dobra wyłączony jest z bezpośredniej obsługi interesantów. Przed każdym z urzędów ustawione są urny gdzie można w kopertach zostawiać wszelkie dokumenty.

Drogą e-mail:

Zeskanuj wniosek i załącz do wiadomości elektronicznej.

gmina@dobraszczecinska.pl

 

Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy Urzędu Gminy Dobra, ul. Graniczna 24 a, 72-003 Dobra oraz pod numerem telefonu 091 424-19-76.

 

 

 

 

Jeśli podoba Ci się mój blog i to co robię, zapraszam na wirtualną kawę. 🙂

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody