Nowy wydział Urzędu Gminy Dobra – Ochrona Środowiska

Na stronie gminy czytamy:

 

Od wczoraj tj. 7 czerwca 2021 r. rozpoczął pracę nowy Wydział ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Dobrej, którego siedziba znajduje się w Dobrej przy ul. Granicznej 31.

 

zdj. Urząd Gminy Dobra

Nowy wydział zajmował się będzie sprawami związanymi z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz stosunkami wodnymi. Celem zmian jest zapewnienie rozwoju Gminy i poprawa dostępności do informacji o środowisku.

Lokalizacja nowego Wydziału w Dobrej umożliwi mieszkańcom łatwiejszy dostęp do pracowników zajmujących się ochroną środowiska i zapewni realizację potrzeb mieszkańców w zakresie sprawnego działania na rzecz ochrony środowiska, przyrody i zwierząt.

Do zadań nowego wydziału będzie należało między innymi:

  • Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
  • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
  • Przyjmowanie zgłoszeń zamierzonego usunięcia drzew.
  • Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  • Wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę psa rasy uznawanej za agresywną.
  • Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.
  • Kontrola prawidłowości odprowadzania ścieków z nieruchomości.
  • Zaburzenie stosunków wodnych.
  • Przyjmowanie wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 

Ponadto w Wydziale ds. Ochrony Środowiska został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”, który będzie obsługiwany przez kierownictwo Wydziału i upoważnionego pracownika. Punkt powołany został na mocy porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy Dobra z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i ma na celu ułatwić mieszkańcom Gminy Dobra aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. W punkcie będzie można uzyskać między innymi szczegółowe informacje dotyczące programu jak i również wsparcie w procesie składania wniosków o dofinansowanie czy rozliczaniu przyznanego  dofinansowania.

 

Z pracownikami Wydziału można kontaktować się telefonicznie – chwilowo tylko pod numerem telefonu 508 222 293 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wos@dobraszczecinska.pl.

Numery telefonów do nowego wydziału:  91 421 03 16, 91 421 03 26 oraz 91 421 03 28 – oczekują na uruchomienie.

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody