SARS-CoV-2, a maszty i stacje bazowe GSM

Będzie szybka ścieżka budowy stacji bazowych. Eksperci ostrzegają: to niebezpieczne.

 

Budowa masztów telefonii komórkowej ma być bardzo prosta. Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje szybką ścieżkę dla tego rodzaju inwestycji. Ma to pomóc w walce z pandemią oraz poprawić dostęp do internetu.

Eksperci ostrzegają jednak przed drogą na skróty w budowie masztów.

DROGA NA SKRÓTY

Tarcza 2.0 wprowadza zmiany do dwóch ustaw: prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska.

Do prawa budowlanego wprowadza definicję przenośnych wolnostojących masztów antenowych. Są to wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

 

Przepisy przewidują również uproszczone formalności. Maszty będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę, nawet gdy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 lub gdy obiekt budowlany miałby powstać na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jeżeli inwestorem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny, wykonanie takiego masztu stanie się możliwe już po jednym dniu roboczym od dokonania zgłoszenia.

 

Na stronie Gminy czytamy:

(…) jeżeli budowa stacji bazowej czy masztu GSM służy przeciwdziałaniu COVID-19, wynika to z dokumentacji projektowej, dokumentów urzędowych, decyzji etc., oraz gdy fakt ten jest oczywisty i bezsporny – wówczas można taki obiekt wybudować albo przebudować stosując jedynie procedurę zgłoszenia, przystąpić do prac w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu i do eksploatacji urządzenia niezwłocznie po zakończeniu budowy czy przebudowy.

Puenta z tego jest następująca, że praktycznie ani Gmina Dobra ani Starostwo Powiatowe w Policach nie są w stanie zablokować inwestycji związanej z budową masztu lub stacji bazowej GSM, jeżeli inwestor wykaże związek z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

 

Źródło: rp.pl

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody