Wsparcie dla Przedsiębiorców w Gminie Dobra

Gmina Dobra wspierając Przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem z tego powodu swojej działalności,  daje możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie należności z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Wniosek 

Poniżej zamieszczam wniosek wraz z załącznikami, które należy wypełnić i przesłać do urzędu.

 

Wniosek >> pobierz (doc)

Załącznik nr 1 >> pobierz (doc)

Instrukcja do załącznika nr 1 >> pobierz (pdf)

Pomoc de minimis – załącznik nr 1a >> pobierz (pdf)

Załącznik nr 2 >> pobierz (doc)

 

Sekretariat Urzędu Gminy ul. Szczecińska 16a

91 311 30 48 

e-mail: gmina@dobraszczecinska.pl

 

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis, to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.) – prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. (źródło Wikipedia)

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody