Nabór do Punktów Przedszkolnych i Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Dobra

Na stronie Gminy została zamieszczona szczegółowa informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 21/22.

 

 

Poniżej przeklejam całą procedurę i informację.

 

SZANOWNI RODZICE

Od dnia 17 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:
www.nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

  • 17.03.2021 r. – 31.03.2021 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
  • 27.04.2021 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
  • do 30.04.2021 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej
  • 07.05.2021 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej
  • 07.05.2021 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie.

 

 

Pełna informacja o naborze >>pobierz (pdf)

 

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka >>pobierz (pdf)

 

Oświadczenia

Oświadczenie Nr 1 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra >> pobierz (pdf)

Oświadczenie Nr 2 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata >> pobierz (pdf)

Oświadczenie Nr 3 – prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem >> pobierz (pdf)

Oświadczenie Nr 4 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata >> pobierz (pdf)

Oświadczenie Nr 5 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej >> pobierz (pdf)

Oświadczenie Nr 6 – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkiwaniu na terenie gminy Dobra i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra, jako mieszkańca gminy Dobra >>pobierz (pdf)

Oświadczenie Nr 7 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci >>pobierz (pdf)

Oświadczenie Nr 8 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o odbyciu obowiązkowych szczepień lub ich długotrwałym odroczeniu >> pobierz (pdf)

Zaświadczenia

Zaświadczenie Nr 1 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy >>pobierz (pdf)

Zaświadczenie Nr 2 – zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym >> pobierz (pdf)

 

 

Zarządzenia 

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 04 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola i punktu przedszkolnego w szkole podstawowej >> pobierz (pdf)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 04 marca 2021 r. – wzór wniosku >>pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 10/2021Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >>pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >>pobierz (pdf)

Zarządzenie Nr 13/2021Wójta Gminy Dobra z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra >>pobierz (pdf)

 

Uchwała

Uchwała Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra >>pobierz (pdf)

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody