Najnowocześniejszy dron w GPR OSP Wołczkowo

Śpieszę z dobrą nowiną, iż GPR OSP Wołczkowo – Zachodniopomorskie Psy Ratownicze zakupili sprzęt w ramach realizacji zadania: “Zakup drona – bezzałogowego systemu powietrznego do realizowania działań poszukiwawczo ratowniczych” w dniu 8 sierpnia 2019 pomiędzy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a GPR OSP Wołczkowo, w ramach umowy dotacji nr FN. WN.5522.5.2019. RŁ zawartą 18.07.2019 pomiędzy Gminą Dobra, a GPR OSP Wołczkowo.
Łączna wartość zakupu drona 75 969,00 zł.

Kolejny krok 

Będzie to jeden z najnowocześniejszych dronów w województwie. Sprzęt będzie wyposażony w kamerę wizyjną i termowizyjną. Zakup bezzałogowego statku powietrznego pozwoli im zrobić kolejny krok w rozwoju technik poszukiwawczo-ratowniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki nowym rozwiązaniom będą mogli jeszcze szybciej udzielić niezbędnej pomocy podczas realnych działań.

 

Po co dron?

Głównym celem zakupu jest stworzenie innowacyjnego systemu wspomagającego akcje ratownicze, poprzez użycie bezzałogowych statków powietrznych. Urządzenie w sposób znaczący będzie wspomagać ratowników i wpływać na bezpieczeństwo w naszym województwie. Operator drona, przygotowany do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, będzie w ciągłym kontakcie z mobilnym centrum dowodzenia 🚒 wyposażonym w niezbędny system radiokomunikacji 📡 oraz specjalistyczne oprogramowanie 💻 wspomagające planowanie i przebieg akcji ratowniczych (zakupiony i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020).

 

Warto dodać, że nowy dron będzie pełnić inne funkcje wspierające bezpieczeństwo w naszym regionie, takie jak np. kontrola wałów przeciwpowodziowych, ocena zagrożeń itp. Urządzenie będzie również współpracować z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku dużych katastrof.

 

Gratuluję!

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody