Pamiętaj o deklaracji za odpady komunalne na rok 2021

Rozpoczęliśmy nowy rok i trzeba pamiętać o OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2021.

Deklarację na rok 2021 właściciel nieruchomości zamieszkałej składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli  zużycia wody.

Jako właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Podstawą obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych jest zużycie wody za rok poprzedni czyli za rok 2020.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

  • Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra
  • Urząd Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
  • Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
  • Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska ul. Lipowa 51, 72-003 Wołczkowo.

Powyższe wydziały zostają  wyłączone  z  bezpośredniej  obsługi  interesantów ze względu na Covid-19 ale przed wejściem do budynków ustawione są specjalne urny gdzie można wrzucić wypełnione dokumenty/deklaracje.

  • Wypełnioną deklarację można wysłać POCZTĄ na adres: Urząd Gminy Dobra, Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji przy ul. Granicznej 39B w Dobrej przyjmuje interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach pracy Urzędu.

Przy wejściach do Urzędu przy ul. Szczecińskiej 16a i Granicznej 24a ustawione zostały pojemniki, do których można wrzucać przyniesione dokumenty.

 

KOMPOSTOWNIK – NOWOŚĆ

 

W nowej deklaracji na rok 2021 znajdziecie rubrykę nr 38 dotyczącą kompostownika. Jeśli posiadasz kompostownik przydomowy możesz liczyć na ulgę.

 

 

 

Patrz na wzór:

Jeśli taki kompostownik posiadasz na swojej posesji możesz otrzymać ulgę. Nie jest to duża ulga, ale zawsze, to coś…

W nowej deklaracji na rok 2021 znajdziecie rubrykę nr 38 dotyczącą kompostownika.

 

 

Ile zaoszczędzisz?

Normalna stawka za m3 wody wynosi 4,80 zł, gdy wykażesz że masz kompostownik za m3 wody zapłacisz 4,00 zł czyli za każdy m3 wody o 80 gr mniej, zakładając, że zużyjesz 15 m3 wody.

  • Bez kompostownika zapłacisz 15 m3 x 4,80 zł = 72 zł
  • Z kompostownikiem zapłacisz 15 m3 x 4,00 zł = 60 zł

Oszczędzasz 12 zł

 

(co daje jakieś 17% oszczędności)

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI —> POBIERZ (pdf)  (obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.)

Wzór wypełnionej deklaracji –> pobierz (pdf)

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla danej nieruchomości została określona przez właściciela nieruchomości w złożonej przez niego deklaracji za dany rok kalendarzowy.
W sprawach dotyczących opłat stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie zaokrąglania się.

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zostanie ustalona wyłącznie w oparciu o wodomierz główny bez możliwości uwzględnienia wody odrębnie opomiarowanej (tzw. wody ogrodowej) po niższej stawce.

 

 

Bieżące informacje  w sprawie  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
tel.  91 424 44 90 – Sektor I miejscowości : Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn.
tel.  91 311 34 16 – Sektor II miejscowości Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Grzepnica, Płochocin, Sławoszewo, Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec.

 

Katarzyna Ciurzyńska

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody