Potwierdź przyjęcie dziecka do przedszkola w Gminie Dobra

Na stronie Gminy czytamy:

 

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informuję, iż w dniach od 28.04.2021 r. do 30.04.2021 r.  do godz. 14:00 odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.

 

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej może odbywać się w następujący sposób:

  • rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty;
  • możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki – szkoła lub przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty;
  • dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do przedszkola lub szkoły podstawowej z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania oświadczenia woli w szkole:

  • do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej/punktu przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wchodzi tylko jedna osoba;
  • punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 8.00 – 14.00;
  • usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły lub przedszkola;
  • przy wejściu do szkoły lub przedszkola znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk;
  • przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 2,0 metrowego dystansu między obecnymi w budynku;
  • oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty;
  • oświadczenie woli rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola >> pobierz (pdf)

Kierownik ZEAS

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych zostaną zamieszczone
na stronie Naboru – na indywidualnym koncie oraz w szkolnych gablotach
ogłoszeń w dniu 27.04.2021 r. do godziny 15:00

 

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody