Szok, mamy w Gminie PSZOK!

Nie wiem jak Wy, ale czekałam na takie miejsce w naszej Gminie.

Do tej pory trzeba było czekać na podstawiony kontener, trzeba było jechać do Eko-Portów w Szczecinie by pozbyć się starych opon, starych mebli czy zużytego sprzętu elektronicznego.

W końcu mamy swój PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!

 

Rusza już od września! PSZOK znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej 4 w pobliżu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

 

Czynne w godzinach: 

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek – Sobota 8:00 – 16:00

 

W PSZOKU przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Dobra.

 

Co można przywozić do PSZOK?

 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji czy odpady zielone (tj. skoszona trawa oraz liście, drobne gałęzie, w miesiącach styczeń, luty choinki);
 • odpady opakowaniowe (szklane po środkach spożywczych, z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej, wielomateriałowe po artykułach spożywczych, foliowe, papierowe, metalowe);
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
 • zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688 z późn. zm.), powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (tj. urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyłączeniem przemysłowych, elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem). Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być kompletne. Niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe czyli odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemniku na zmieszane odpady komunalne (w szczególności stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe.);
 • zużyte opony w ilości do 12 szt. rocznie na gospodarstwo/ nieruchomość (tj. opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej);
 • akumulatory i zużyte baterie;
 • przepracowane oleje silnikowe, smarowe;
 • świetlówki, żarówki;
 • zużyte tonery i kartridże;
 • nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty);
 • tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe);
 • przeterminowane leki i opakowania po nich, powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, będących w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) odpadami medycznymi;
 • chemikalia i opakowania po nich czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, lepiszcza, materiały konserwująco impregnujące w wyłączeniem odpadów, których sposób zagospodarowania określają odrębne przepisy).
  Odpady te przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK.
 • drobne odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 100 kg rocznie na nieruchomość.

Więcej na stronie gminy [link]

 

Potrzebne było takie miejsce w naszej gminie! 🙂

 

Katarzyna Ciurzyńska

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 
Gmina Dobra Prognoza pogody